Anunți de Participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Sărărțeni pe anul 2021 penru activități non-profit de interes local