Structura

Conducere
Primar:
Biró Csaba
Viceprimar:
Tóth Árpád
Consilier al Primarului
Consilier al Primarului:
Gagyi Zsolt
Biroul PSI
Șef serviciu:
Szakács István
Biroul Gospodărire Comunală și Spații Verzi
Muncitor:
Király Katalin
Șofer:
Madaras István
Biroul Pază și Ordine Comunală
Paznic:
Balogh Ernő
Paznic:
Biró Zoltán
Compartimentul Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului
Referent Superior:
Péterfi Lajos
Consilier Debutant:
Salat Ella
Compartimentul Administrativ și Stare Civilă
Consilier Principa:
Jenikovszky Ingeborg
Guard:
Seprődi Katalin
Compartimentul de Asistență Socială
Consilier Principa:
Izsó Adél-Mária
Compartimentul de Gestionare a Fondurilor Publice, Impozite și Taxe Locale, Buget, Contabilitate și Resurse Umane
Consilier Asistent:
Biró Timea
Referent Superior:
Pal Cornelia Mirela
Referent Superior:
Tóth Julianna
Consilier juridic:
Ujfalvi Mónika