Structura

Conducere
Viceprimar cu atribuții de primar:
Tóth Árpád
Viceprimar delegat:
Zsigmond Pál
Secretar general:
Ujfalvi Mónika
Compartimentul de Gospodărire Comunală și Spații Verzi
Muncitor:
Király Katalin
Șofer:
Madaras István
Muncitor:
Varga Levente
Compartimentul Pază și Ordine Comunală
Paznic:
Balogh Ernő
Paznic:
Biró Zoltán
Compartimentul Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului
Referent Superior:
Péterfi Lajos
Compartimentul Administrativ și Stare Civilă
Consilier Principa:
Jenikovszky Ingeborg
Guard:
Seprődi Katalin
Consilier Achiziții Publice:
Nemes Gyongyver
Compartimentul de Asistență Socială
Consilier Principa:
Izsó Adél-Mária
Compartimentul de Gestionare a Fondurilor Publice, Impozite și Taxe Locale, Buget, Contabilitate și Resurse Umane
Consilier Asistent:
Biró Timea
Referent Superior:
Tóth Julianna
Consilier Debutant:
Bako - Csegzi Erika - Andrea