HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂRĂȚENI

Hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Comunei Sărățeni pot fi consultate în limba română la Secțiunea Consiliul Local - Hotărâri de Consiliu