Înștiințare - Ajutorului de încălzire, A lakosság Figyelmébe