Comuna Sărățeni anunță finalizarea proiectului “REABILITARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA SĂRĂȚENI, JUDEȚUL MUREȘ”

Comuna Sărățeni anunță finalizarea proiectului

 “REABILITARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA SĂRĂȚENI, JUDEȚUL MUREȘ”

 

Proiectul ”REABILITARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA SĂRĂȚENI, JUDEȚUL MUREȘ”, cod MySMIS 123308, a fost implementat de către Comuna Sărățeni, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4385/11.06.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în Comuna Sărățeni, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului timpuriu preșcolar, într-o localitate unde cerința pentru acest serviciu este în permanentă creștere iar aproape 70% din copii, care frecventează instituția de învățământ preșcolară aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea și extinderea clădirii grădiniței din satul Sărățeni.

2. Asigurarea spațiului minim/copil participant la procesul educațional în cadrul grădiniței cu program normal din satul Sărățeni asigurând astfel spațiul necesar derulării în condiții comode al procesului educațional.

3. Implicarea persoanelor vârstnice din comună în mod regulat în regim de voluntariat în activitățile din cadrul grădiniței cu scopul de a evita izolarea socială a acestora și de a oferi copiilor posibilitatea de a învăța lucruri practice cu specific local.

4. Accesibilizarea mijloacelor de informare şi comunicare prin dotarea grădiniței cu echipamente performante, conform celor mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaţionale aplicabile.

5. Amenajarea terenului aferent clădirii pentru a asigura un loc de joacă pentru copii și spațiu aferent activităților în aer liber.

6. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.

7. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 1.617.847,18 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 1.237.679,23 lei (din care 1.073.497,29 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 164.181,94 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget național).

Dată începere proiect: 01.02.2018

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Date de contact beneficiar:

UAT Comuna Sărățeni, Județul Mureș

545504 Sărățeni, str. Principală nr. 75/B, Tel/Fax: 0040-265-573001, E-mail: sarateni@cjmures.ro