ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN BUGETUL PROPRIU AL COMUNEI SĂRĂȚENI PE ANUL 2023 PENTRU ACTIVITĂȚI NON-PROFIT DE INTERES LOCAL