Anunț de participare în baza Legii nr. 350 din 2005