Lista functiilor publice platite din fonduri publice la 30 martie 2018